بنر

محصول چفت

  • قطعات انتقال فلزی دقیق

    قطعات انتقال فلزی دقیق

    قسمت های اصلی مکانیسم چفت باید شامل پوسته ای باشد که همه قسمت ها را ثابت و مکان یابی می کند و دقت آن اثر هماهنگی تمام قطعات متحرک را تعیین می کند.قطعات متحرک اصلی قفسه ها و چرخ دنده ها هستند و موقعیت نسبی آنها جهت انتقال حرکت را تعیین می کند.دقت آنها نیز صافی حرکت را تعیین می کند.

اطلاعات RFQ