بنر

قطعات خودرو

  • قطعات خودرو

    قطعات خودرو

    لولاها به طور گسترده ای در اتصال دو قسمت نسبی چرخشی اتصال حرکت استفاده می شوند.به منظور اطمینان از پایداری چرخش، لازم است که بین قطعات آن یک اتصال خوب وجود داشته باشد. در برخی از کاربردها، انعطاف پذیری لولاها را می توان به راحتی برای دستیابی به انواع عملکردهای حرکتی مختلف کنترل کرد.

اطلاعات RFQ